Egy jól működő vállalkozás esetében elengedhetetlenül szükséges elem a megfelelően megalapozott, kockázatokat is feltáró, és kezelésükre adekvát módszereket bemutató üzleti tervezés. Üzleti tervezés nemcsak a folyamatos üzletvitel esetében szükséges, hanem egy-egy beruházási döntés meghozatala előtt is, hogy meghatározható legyen a tervezett beruházás létjogosultsága, eredményei, kockázatai és lehetőségei. Egy vállalkozás jelentősebb átalakítása vagy fejlesztése esetén is alapkövetelmény üzleti terv készítése. A fejlesztés és profil-bővítés minden esetben új kockázatokkal is jár, melyeket feltárni és kezelni szükséges.

Az üzleti tervezés alapja minden esetben a mélyreható és megalapozott pénzügyi modellezés és tervezés, mely feltárja az adott probléma megoldásának lehetőségeit és módozatait.

Társaságunk hosszútávra visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik a fenti területeken, különösen az alábbiakra fókuszálva:

 

  • beruházások pénzügyi tervezése, megtérülési számítások, finanszírozási szerkezet kialakítása;
  • energetikai, elsődlegesen megújuló energetikai projektek tervezése, projektvezetése;
  • előbbiekhez üzleti tervek, befektetői összefoglalók, finanszírozóknak benyújtott információs memorandumok, valamint megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése;
  • projektvezetői vagy pénzügyi szakértői tevékenység egyes projektek és beruházások esetében;
  • üzleti modellezés termelő és kereskedő vállalatok esetében;
  • társaságok, projektek pénzügyi, jogi és kockázati átvilágítása és értékelése;
  • vezetői tanácsadás;
  • képzési, oktatási tevékenység.