A projektmenedzsment tevékenység szorosan kapcsolódik az üzletviteli és pályázati tanácsadáshoz. Társaságunk nemcsak a pénzügyi és üzleti tervezésben, pályázatírásban és finanszírozás szervezésben tud segítséget nyújtani, hanem a projektek szervezésében és megvalósításában projektvezetőként aktívan és tevékenyen részt tud venni.

A projektmenedzsment tevékenység a pályázatból megvalósuló beruházások és európai uniós társfinanszírozású projektek esetében közkeletűen egyet jelent a pályázatok megírásával és a kifizetési kérelmek összeállításával, azonban a valóságban e tevékenység sokrétűbb és tágabb fogalmat takar.

A projektmenedzsment tevékenység körébe tartozik a projekt szereplőinek a definiálása, tendereztetése és kiválasztása, nemcsak a kivitelezés, hanem a többi projekttevékenység tekintetében is, hogy adott szakfeladatot a legmegfelelőbb szereplők végezzenek el. A szereplők kiválasztása utána a szerződések előkészítése, szövegezése és megkötésének támogatása tartozik e körbe.

A projektmenedzser szervezi a beruházást, kapcsolatot tart az egyes szereplők közt, megfelelő hierarchiát és ütemezést alakít ki, feladatokat definiál, és felügyeli azok megvalósulását. Késedelem vagy hibás teljesítés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, és meghatározza a problémák elhárításának módját. A projektmenedzser látja el a kapcsolattartást a külső szereplőkkel: a hatóságokkal, a finanszírozókkal és más érintettekkel.

Munkatársaink jelentős tapasztalattal rendelkeznek projektszervezési és megvalósítási téren, mely referenciák nem kizárólag beruházásokhoz kapcsolódnak, hanem banki és nagyvállalati projektek szervezése és vezetésére is kiterjednek.