A projektmenedzsment tevékenység szorosan kapcsolódik az üzletviteli és pályázati tanácsadáshoz. Társaságunk nemcsak a pénzügyi és üzleti tervezésben, pályázatírásban és finanszírozás szervezésben tud segítséget nyújtani, hanem a projektek szervezésében és megvalósításában projektvezetőként aktívan és tevékenyen részt tud venni.

A projektmenedzsment tevékenység a pályázatból megvalósuló beruházások és európai uniós társfinanszírozású projektek esetében közkeletűen egyet jelent a pályázatok megírásával és a kifizetési kérelmek összeállításával, azonban a valóságban e tevékenység sokrétűbb és tágabb fogalmat takar.

A projektmenedzsment tevékenység körébe tartozik a projekt szereplőinek a definiálása, tendereztetése és kiválasztása, nemcsak a kivitelezés, hanem a többi projekttevékenység tekintetében is, hogy adott szakfeladatot a legmegfelelőbb szereplők végezzenek el. A szereplők kiválasztása utána a szerződések előkészítése, szövegezése és megkötésének támogatása tartozik e körbe.

A projektmenedzser szervezi a beruházást, kapcsolatot tart az egyes szereplők közt, megfelelő hierarchiát és ütemezést alakít ki, feladatokat definiál, és felügyeli azok megvalósulását. Késedelem vagy hibás teljesítés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, és meghatározza a problémák elhárításának módját. A projektmenedzser látja el a kapcsolattartást a külső szereplőkkel: a hatóságokkal, a finanszírozókkal és más érintettekkel.

Munkatársaink jelentős tapasztalattal rendelkeznek projektszervezési és megvalósítási téren, mely referenciák nem kizárólag beruházásokhoz kapcsolódnak, hanem banki és nagyvállalati projektek szervezése és vezetésére is kiterjednek.

 

 

 

 

Társaságunk az üzletviteli tanácsadás és finanszírozás szervezés részeként pályázati tanácsadást is végez az egyes projektekhez kapcsolódóan. Kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezünk a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) és a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázatainak előkészítése és megvalósítása terén, beleértve a beruházások megtervezését és előkészítését, megvalósíthatósági tanulmányok és más dokumentációk elkészítését, a pályázat megírását, menedzselését és utókövetését. 

Hitvallásunk, hogy egy beruházás előkészítése nem kizárólag a pályázat megírásából kell, hogy álljon, ez mindössze egy szükséges elem a projekt finanszírozásához. Egy jól vagy rosszul megírt, de megnyert pályázat nem jelent automatikusan sikeres projektet, ahhoz mélyebb előzetes elemzés és előkészítés, valamint aktív utókövetés szükséges.

Az előkészítési szakaszban figyelemmel kell lenni arra, hogy a pénzügyi elemzés során a beruházás létjogosultsága megerősítést nyerjen, valamint a projekt finanszírozhatósága és likviditási tervezése megalapozott legyen. A pályázat elkészítésekor ugyancsak figyelemmel kell lenni arra, hogy a projekt üzletileg és műszakilag is megvalósítható legyen, teljesíthetetlen, valóságtól elrugaszkodott vállalások ne történjenek, mivel ezek később a pályázat elszámolását nehezítik meg. A megvalósítási szakaszban lényeges, hogy a pályázati projektmenedzsment aktív és folyamatos legyen, hogy a kifizetések ütemezetten meg tudjanak történni. Ugyancsak alapkövetelmény, hogy a pályázat összhangban legyen a többi finanszírozási forrással, azok dokumentációjával és lehívási ütemezésével.

A fentiek következtében a pályázati tanácsadás alatt nemcsak egy pályázati adatlap kitöltését értjük, hanem proaktív előkészítési és menedzselési tevékenységet is, mely során tevőlegesen részt veszünk a projektben, hogy sikere garantált legyen.

A Széchenyi 2020 új kiírásaiban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) és Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) esetében ezért készséggel állunk Partnereink rendelkezésére, hogy a projektjeiket megfelelő időben előkészítsük a pályázati folyamat megkönnyítése végett.

Egy jól működő vállalkozás esetében elengedhetetlenül szükséges elem a megfelelően megalapozott, kockázatokat is feltáró, és kezelésükre adekvát módszereket bemutató üzleti tervezés. Üzleti tervezés nemcsak a folyamatos üzletvitel esetében szükséges, hanem egy-egy beruházási döntés meghozatala előtt is, hogy meghatározható legyen a tervezett beruházás létjogosultsága, eredményei, kockázatai és lehetőségei. Egy vállalkozás jelentősebb átalakítása vagy fejlesztése esetén is alapkövetelmény üzleti terv készítése. A fejlesztés és profil-bővítés minden esetben új kockázatokkal is jár, melyeket feltárni és kezelni szükséges.

Az üzleti tervezés alapja minden esetben a mélyreható és megalapozott pénzügyi modellezés és tervezés, mely feltárja az adott probléma megoldásának lehetőségeit és módozatait.

Társaságunk hosszútávra visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik a fenti területeken, különösen az alábbiakra fókuszálva:

 

  • beruházások pénzügyi tervezése, megtérülési számítások, finanszírozási szerkezet kialakítása;
  • energetikai, elsődlegesen megújuló energetikai projektek tervezése, projektvezetése;
  • előbbiekhez üzleti tervek, befektetői összefoglalók, finanszírozóknak benyújtott információs memorandumok, valamint megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése;
  • projektvezetői vagy pénzügyi szakértői tevékenység egyes projektek és beruházások esetében;
  • üzleti modellezés termelő és kereskedő vállalatok esetében;
  • társaságok, projektek pénzügyi, jogi és kockázati átvilágítása és értékelése;
  • vezetői tanácsadás;
  • képzési, oktatási tevékenység.